Odsetki od lokat też mogą być dochodem CFC

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej odniósł się do kwestii kwalifikacji otrzymywanych przez zagraniczną spółkę odsetek od lokat jako przychodów pasywnych, o których mowa w przepisach o CFC.

Sprawa dotyczyła cypryjskiej spółki (odpowiednika polskiej sp. z o.o.), która osiąga przychody w formie odsetek z lokat i depozytów bankowych (tzw. overnight). Wnioskodawca (polska spółka kapitałowa) zapytał się organu podatkowego, czy przychody spółki cypryjskiej stanowią przychody pasywne oraz czy ich uzyskiwanie może spowodować nadanie jej statusu CFC. Wnioskodawca twierdził, że nie, ponieważ jak argumentował, odsetki od lokat nie są żadnym z przychodów pasywnych wymienionych w przepisach o CFC, w szczególności nie stanowią  przychodów z odsetek lub pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Organ nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że odsetki od lokat uzyskiwane przez spółkę cypryjską stanowią odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w przepisach o CFC. W konsekwencji, osiąganie przychodów z tytułu odsetek od lokat może spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu CFC.