26 września 2016 Teresa Nowicka

Mądry podatnik po szkodzie….

Dwa tygodnie temu pojawiły się kolejne negatywne wyroki WSA w Bydgoszczy w sprawie zastosowania przepisów o CFC do polskich podatników.

Zgodnie z tezami płynącymi z wyroków, przepisy o CFC mają zastosowanie do:

  • likwidacji spółki cypryjskiej i wydania przy likwidacji majątku tej spółki na rzecz polskiego podatnika (wyrok WSA w Bydgoszczy z 6 września 2016 r., w sprawie o sygn. I SA/Bd 378/16);
  • umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej oraz wypłaty wynagrodzenia w formie niepieniężnej temu podatnikowi (wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 września 2016 r., w sprawie o sygn. I SA/Bd 407/16).

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez WSA w Bydgoszczy, wydanie przez spółkę cypryjską na rzecz polskiego podatnika jej majątku, czy to w związku z likwidacją, czy to w związku z umorzeniem udziałów, powinno być traktowane jako odpłatne zbycie tego majątku. W konsekwencji, przychody z wydania majątku likwidacyjnego, to przychody pasywne, których uzyskanie przez spółkę cypryjską skutkuje powstaniem dla polskiego podatnika zagranicznej spółki kontrolowanej – CFC (o ile spełnione są pozostałe warunki z ustawy).

Uzasadniając swoje stanowisko, WSA w Bydgoszczy stwierdził, że celem wprowadzenia przepisów o CFC było ograniczenie przeprowadzania takich transakcji które mogą być oceniane jako nadużycie prawa.

Nadużyciem zaś, w ocenie WSA, była w przeszłości taka sytuacja, w której polscy podatnicy przekazywali znaczne środki pieniężne z działalności prowadzonej w kraju na rzecz spółki zagranicznej. Następnie spółka zagraniczna była likwidowana, w wyniku czego podatnicy polscy uzyskiwali nieopodatkowane dochody.

Czy WSA w Bydgoszczy ma rację? Czy każda likwidacja spółki cypryjskiej powinna być traktowana we wskazany sposób? Jeśli tak…, to czy istnieje bezpieczny podatkowo sposób przeniesienia zagranicznych aktywów do Polski? A może lepiej poczekać i zobaczyć, jaki dalej będzie trend w rozstrzyganiu podobnych spraw?

Na wskazane pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć, rzec można: „mądry podatnik po szkodzie…”.

Pewnym jest jednak, że na dzień dzisiejszy, likwidacja spółki cypryjskiej wydaje się na gruncie przywołanych wyroków ryzykowna. Z  tego względu, przed rozpoczęciem likwidacji spółki zagranicznej, należy się zastanowić, czy podatnik (szczególnie osoba fizyczna), w związku z tą transakcją, nie będzie opodatkowany niejako 2 razy: na podstawie przepisów o CFC (1) oraz w oparciu o przepisy ustaw o podatkach dochodowych dot. uzyskania majątku z likwidowanej spółki z o.o.

PODZIEL SIĘ