CFC po 9 miesiącach

Nowe przepisy dotyczące CFC funkcjonują już od 9 miesięcy. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie tematów, które – jak wynika z pytań zadawanych w ramach interpretacji i naszych doświadczeń w konfrontacji z przepisami – wciąż budzą wątpliwości podatników. W przypadku niektórych z tych kwestii znamy już stanowisko MF, które (choć niekiedy kontrowersyjne) może wskazywać kierunki rozstrzygania poszczególnych kwestii w przyszłości.

 1. Sposób określania dochodu CFC
 • Czy przepisy o CFC należy stosować również w zakresie ulg i zwolnień; w szczególności czy odliczeniu podlegają dywidendy z zysków skumulowanych jeszcze przed wejściem w życie przepisów, czy też tylko z zysków wypracowanych już po wejściu przepisów w życie?
  – Zdaniem MF dywidenda powinna podlegać w całości odliczeniu od dochodu wygenerowanego w roku, za który została wypłacona (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBPB-1-2/4510-15/15/AP; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/cfc-termin-na-wyplate-dywidendy-na-rzecz-polskiego-podatnika/.
 • Czy dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest zwolniony z opodatkowania stosownie do zwolnienia przewidzianego dla podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna? – zdaniem MF taki dochód nie korzysta ze zwolnienia (zob. interpretacja indywidualna sygn. IPPB5/4510-50/15-2/AM)
 • czy, jeżeli nabyte przez powiernika w ramach zlecenia powierniczego udziały w spółce zagranicznej zostaną następnie zbyte, to powstanie po stronie powiernika przychód do opodatkowania z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną?
  MF potwierdził pogląd podatnika o braku przychodu w takiej sytuacji (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBBB2/4511-338/15-2/MK
 • Co zawiera się w kategorii odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w warunkach konstytuujących zagraniczną spółkę kontrolowaną? – Kwestia poruszona w wyjaśnieniach wydanych przez MF, ale wciąż niewystarczająco precyzyjnie wyjaśniona; więcej na temat wyjaśnień MF: http://cfc.taxand.pl/mf-o-nowych-przepisach-cfc/
 1. Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej
 • Czy zagraniczny fundusz inwestycyjny może stanowić zagraniczną spółką kontrolowaną?

MF stwierdził, że taki fundusz może stanowić CFC podatnika (zob. interpretacja indywidualna sygn. IPPB2/415-899/14-3/AS; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/maltanski-fundusz-bedzie-stanowic-cfc/.

 • Czy dla celów kwalifikacji spółek jako zagranicznych spółek kontrolowanych powinna być uwzględniana wyłącznie stawka podatku obowiązująca w państwie siedziby spółek, czy również stawka podatku obowiązująca w kraju, w którym zlokalizowane są zakłady tych spółek? – MF wskazuje, że należy brać pod uwagę jedynie stawkę podatku obowiązującą w państwie siedziby spółek (zob. interpretacja indywidualna sygn. ILPB4/423-568/14-3/ŁM).
 1. Ewidencje i rejestry CFC
 • Czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, jeżeli spółki te nie są zagranicznymi spółkami kontrolowanymi? MF potwierdził, że rejestr powinien zawierać spółki zagraniczne, nawet jeśli nie stanowią CFC podatnika; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/pierwsza-interpretacja-indywidualna-dot-cfc/.
 • Czy w ewidencji CFC możliwe jest wykazanie wydatków związanych z leasingiem, wynikających z umów zawartych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną? – MF potwierdził, że zarówno opłata wstępna jak i raty leasingowe powinny być wykazane w ewidencji CFC (zob. interpretacja indywidualna sygn. ILPB4/4510-1-2/15-2/MC).

Można wskazać również takie kwestie, które budzą wątpliwości, ale nie zostały jeszcze wystarczająco precyzyjnie rozstrzygnięte tj.:

 • Jaki kształt powinna mieć oddzielna ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb CFC?
 • Co w sytuacji gdy przepisy zagraniczne nie uznają pewnych kategorii kosztów/przychodów uznawanych w Polsce?
 • Jak w prawidłowej wysokości ustalić dochód spółki zagranicznej? (zasady polskie vs. zagraniczne).
 • W jaki sposób ustalić posiadany udział w zagranicznej spółce kontrolowanej (np. w przypadku trzymania udziałów przez nominee shareholder)?
 • Czy spółka osobowa może stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną?

Jak widać, przepisy o CFC już zdążyły wygenerować kilkanaście rodzajów kwestii niejasnych w zaledwie kilka miesięcy ich obowiązywania. Prawie dwie strony przepisów i miejscami brak precyzji w ich konstrukcji nie ułatwiają zadania. Za to możliwości wspięcia się na wyżyny intelektualnej w analizie wprowadzonych przepisów wzrosły z pewnością kilkukrotnie.