Pierwsza interpretacja indywidualna dot. CFC

Partner w Crido Taxand

W oficjalnym serwisie internetowym zawierającym interpretacje indywidualne Ministra Finansów (sip.mf.gov.pl) pojawiła się pierwsza interpretacja indywidualna związana z nowymi przepisami o CFC. Opisywana sytuacji nie wydaje się szczególnie kontrowersyjna, ale pierwsza interpretacja w danym temacie zawsze zasługuje na uwagę.

Interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wniosku o interpretację podatnik – polska spółka akcyjna – wskazał że posiada oddział operatorski w Pakistanie. Za pośrednictwem oddziału są prowadzone prace poszukiwawcze i wydobywcze na terytorium Pakistanu. Oddział osiąga przychody z tytułu sprzedaży wydobytego gazu (obecnie oddział wykazuje stratę).

Organ podatkowy potwierdził, że oddział w Pakistanie nie będzie stanowić CFC podatnika ponieważ stawka opodatkowania podatkiem dochodowym w Pakistanie jest wyższa niż 14,25% (wynosi 40%). Jednocześnie organ zgodził się z podatnikiem, że podatnik powinien uwzględnić oddział w rejestrze spółek zagranicznych jednak nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów oddziału. Dodatkowo organ podatkowy wskazał, że opodatkowanie odsetek na rachunku bankowym powinno być brane pod uwagę przy wyliczaniu stawki podatkowej na potrzeby przepisów o CFC.