Informacje zawarte na cfc.taxand.pl i taxand.pl nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Crido Taxand nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej.